Thi công nhà anh Tân, chị Vân Anh Tòa Discovery Cầu Giấy

Gỗ óc chó chọn vân rất đẹp, Nhìn bên ngoài đẹp hơn trong ảnh nhiều anh chị ơi